Tel/Fax: 0035929312279
Tel/Fax: 0035928321063


КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

За повече от 15 години Итал-И е успяла да изгради мрежа от клиенти както в Европа, така и извън нея. С партньори като Metro Cash&Carry и Carrefour, фирмата се е установила като символ за качество и прецизност. Не спираме да обогатяваме набора си от марки, като на Вашето внимание представяме кратка визуална презентация на всяка една от тях.